Магазин дров
для населення

Тех. підтримка

044 334 54 32

Договір публічної оферти на замовлення, купівлю-продаж і доставку Товарів

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, які розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://drovae.gov.ua/.Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://drovae.gov.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, які розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://drovae.gov.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/ у відповідному розділі кнопки “Перейти до оплати” або “Зробити попереднє замовлення”, означає, що Покупець, згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
 2. 1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Продавців та Покупців. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
 3. 1.3. Датою укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді, та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
 4. 1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують чинне законодавство України.


ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, який розміщено на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, який розміщено на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/, шляхом оформлення Замовлення.

«Товар» - об’єкт угоди сторін (деревина дров’яна непромислового використання – лісоматеріали хвойних та/або листяних порід деревини, розрізані вздовж і поперек та/або колоті, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення), щодо придбання якого на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/ розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, яка авторизувалась за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/ та має намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-які лісогосподарські підприємства державної та комунальної власності, які згідно законодавства України, є власниками чи розпорядниками Товару та за допомогою Веб-сайту https://drovae.gov.ua/ мають намір його продати. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, ТТН-ліс, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).

«Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. 3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Покупцю Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар і сплатити за нього кошти.
 2. 3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
 3. 3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
 4. 3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.


ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

 1. 4.1. Продавець зобов’язаний:
  • виконувати умови даного Договору;
  • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
  • передати Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
  • не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
 2. 4.2. Продавець має право:
  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
  • змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.


ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

 1. 5.1. Покупець зобов’язаний:
  • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
  • ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/
  • при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом його огляду. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
 2. 5.2. Покупець має право:
  • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/;
  • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
  • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 1. 6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/
 2. 6.2. Після оформлення Замовлення, Продавець, протягом 1 (одного) робочого дня, зв’язується з Покупцем, за вказаним ним при оформленні Замовлення номером телефону, для підтвердження такого Замовлення. Якщо Замовлення зроблене після 16:00 – опрацювання такого Замовлення відбувається на наступний робочий день до 16:00.
 3. 6.3. У разі 3-х невдалих спроб зв’язатися з Покупцем Замовлення скасовується з фіксацією причини такого скасування.
 4. 6.4. Покупець має право скасувати Замовлення в будь-який момент, однак, зобов’язаний попередити Продавця про скасування Замовлення в найкоротші строки за номером телефоном який зазначено у Замовленні.
 5. 6.5. Скасування Замовлення не позбавляє права Покупця оформити нове Замовлення.
 6. 6.6. Продавець має право відмовитися від передання Товару Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
 7. 6.7. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару.
 8. 6.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.


ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 1. 7.1. Ціна Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів.
 2. 7.2. Вартість Замовлення може змінюватись у зв’язку із зняттям комісії за проведення платежів інтернет-еквайрингом.
 3. 7.3. Вартість Товару, яка вказана на сторінці Веб-сайту https://drovae.gov.ua/ не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику). В окремих випадках у вартість Товару може бути включена вартість завантаження/розвантаження Товару.
 4. 7.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця.
 5. 7.5. Покупець зобов’язаний оплатити вартість Товару протягом 5 (п’яти) робочих днів після підтвердження Замовлення.
 6. 7.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів на його рахунок.
 7. 7.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Веб-сайті https://drovae.gov.ua/.


УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

 1. 8.1. Покупець отримує Товар за допомогою послуг з доставки, або отримує його особисто у строк погоджений з Продавцем. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайті https://drovae.gov.ua/.
 2. 8.2. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, тощо).
 3. 8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється службою доставки (перевізником), Покупець підтверджує власним розписом у супровідних документах на Товар. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару в належному стані і якості.
 4. 8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при використанні служби доставки (перевізника), Товар повертається в місце відвантаження. Оплата за послуги служби доставки (перевізника) вираховується із грошових коштів, перерахованих Покупцем за Товар. Залишок грошових коштів повертається Покупцеві на підставі письмової заявки.
 5. 8.5. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем.


УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 1. 9.1. Відповідно Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на повернення Продавцеві Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.
 2. 9.2. Повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за Товар належної якості здійснюється на підставі письмової заявки Покупця протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Товар було передано Покупцеві - протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог чинного законодавства України.
 3. 9.3. Грошові кошти сплачені за Товар підлягають поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
 4. 9.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
 5. 9.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. 10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
 2. 10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації
 3. 10.3. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання.
 4. 10.4. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно матеріального і процесуального права.


ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 1. 11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
  До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
 2. 11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
 3. 11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.
 4. 11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. 12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару і т.д.).
 2. 12.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
 3. 12.3. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
 4. 12.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


ІНШІ УМОВИ

 1. 13.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
 2. 13.2. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 4.2. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.